Durant la pandèmia…

Anem recol·lectant fotografia de proximitat, Masies de Barcelona, que han tingut cellers, premses i camps de vinya.

Exemples: can Llupià, can Canet de la Riera, el mas Duran…